Thông tin thanh toán

Các tài khoản giao dịch của Vương Trần

Hotline chuyển khoản: 0901 007 369

1. Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

  • Số tài khoản: 0561 000 593 505
  • Chủ tài khoản: Trần Quốc Vương
  • Vietcombank chi nhánh Đức Trọng

2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank)

  • Số tài khoản: 611 02 05 09 26 07
  • Chủ tài khoản: Trần Quốc Vương
  • Agribank chi nhánh Bình Triệu